ydin

ydin
• teema, aihe, johtoajatus, perusajatus, sisältö, ydin
phys.
• teema, aihe, johtoajatus, perusajatus, sisältö, ydin

Suomi sanakirja synonyymejä. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • teema — • teema, aihe, johtoajatus, perusajatus, sisältö, ydin • aihe, perusajatus, sisältö, ydin …   Suomi sanakirja synonyymejä

  • biçdirmək — «Biçmək»dən (1 və 3 cü mənalarda) icb. Taxılı biçdirmək. – <Hacı Nuru:> Sən mülkədarsan, sənə lazım idi ki, əkdirəydin, biçdirəydin, dövlət qazanaydın. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəhənnəm — is. <ər.> 1. Bu dünyada günah işlər görmüş adamların öldükdən sonra əbədi əzab çəkəcəkləri yer. <Xortdan:> Nagah xəyalıma cəhənnəm düşdü. Ə. H.. <Arvadı ustaya:> A kişi, ağanın . . dalınca o qədər adam gedəcək ki, onda qıl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dindirmək — f. 1. Danışdırmaq, söylətmək. Yarı xəlvətdə gördüm; Dindirmədim doyunca. (Bayatı). // məc. Əzizləmək, oxşamaq. Yerlərdə süründün, yetişər, göylərə qaldır; Dindir qucağında. H. C.. Ürkək baxışlarınla ruhumu dindirəydin; Məni sevindirəydin. M. Müş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • öldürmək — f. 1. Cismən məhv etmək, həyatdan məhrum etmək, ölümünə səbəb olmaq; qətl etmək. . . <Mələyin> sevimli nişanlısını . . gecə oğurluqda öldürmüşdülər. A. D.. 2. məc. Çox yormaq, çox üzmək, əziyyət vermək, əldən salmaq, incitmək, çox əzab və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruh — is. <ər.> 1. İnsanın psixi aləmi, onun hiss və duyğuları, əhvali ruhiyyəsi. <Xəlilin> bir an sıxılan ürəyi haman açıldı, səbəbsiz bir nəşə ruhuna hakim oldu. Ç.. Torpağı bəzəsin bənövşə, nərgiz; Ruhuma doğmadır hər cığır, hər iz. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zaman — is. <ər.> 1. Vaxt, müddət. O hadisədən çox zaman keçdi. – Unudubsan məni xeyli zamandı. A. Ə.. <Birinci əyan:> Bu qədər zaman paytaxtdan ayrıldığı heç yox idi. . . Ü. H.. Aradan üç aya qədər bir zaman keçmişdi. S. H.. <Beyrək>… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əkdirmək — 1. icb. Əkmə işi gördürmək, basdırtmaq. Boş yerlərdə ağac əkdirmək. – <Hacı Nuru şair:> <Səfər bəy>, mülkədarsan, sənə lazım idi ki, əkdirəydin, biçdirəydin, dövlət qazanaydın. . . M. F. A.. Tikinti rəisi hələ yazda Qubadan və başqa… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • List of Finnish magazines — This is a list of Finnish magazines. Boat magazines * Kippari * Pro Sail Magazine * Navigare * Puuvene * Venelehti * Venemestari Car magazines * Auto Bild Suomi * GTi Magazine * Mobilisti * Moottori * Spinneri Magazine * Tuulilasi * V8 Magazine… …   Wikipedia

  • Committee of 100 (Finland) — For other uses, see Committee of 100. The Committee of 100 in Finland (Sadankomitea in Finnish) was founded in 1963, based on the model of the Committee of 100 in Great Britain. The Committee of 100 has been one of foremost organizations of the… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”